Biroul evaluare inițială și Secretariat Comisie Protecția Copilului

Biroului Evaluare Initiala si Secretariat Comisia Protecţia Copilului funcţionează în baza HG nr. 502/2017, privind organizarea şi metodologia de funcţionare a Comisiei pentru Protecţia Copilului, precum şi a art. 104 din Legea nr. 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.

Activitatea Biroului Evaluare Initiala si Secretariat Comisia Protecţia Copilului se desfăşoară în strânsă interdependenţă cu cea a Comisiei pentru Protecţia Copilului.

Atribuții

 • preia sesizarile la nivelul institutiei și întocmește fișa de evaluare inițială;
 • asigură serviciile administrative şi de secretariat ale Comisiei pentru Protecţia Copilului;
 • asigură convocarea persoanelor chemate în fata Comisiei pentru Protecţia Copilului pentru solutionarea cazurilor privind copiii, îndeplinind procedurile de convocare prevăzute de lege;
 • organizează şedinţele Comisiei pentru Protecţia Copilului şi consemnează audierile şi dezbaterile ce au loc, hotărârile adoptate de ea şi modul în care acestea au fost adoptate;
 • redactează Ordinea de zi a şedinţelor Comisiei pentru Protecţia Copilului pe baza propunerilor înaintate de serviciile DGASPC;
 • redactează hotărârile şi alte acte ale Comisiei pentru Protecţia Copilului, potrivit procesului-verbal al şedinţei în care au fost emise şi le înregistrează în registre speciale de evidenţă a acestora;
 • comunică persoanelor interesate hotărârile Comisiei pentru Protecţia Copilului în forma şi în termenul prevazut de lege.
 • transmiterea in format electronic si posta a hotararilor si certificatelor de incadrare in grad de handicap catre beneficiari

BENEFICIARI

Copii aflaţi în dificultate şi copii cu dizabilităţi.

LEGISLAȚIE

 • HGR nr.502/2017 privind metodologia de organizare si functionare a comisiei pentru protectia copilului;
 • Legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G.R. nr. 679/2003 privind condiţiile de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului maternal profesionist;
 • Ordinul nr. 725/12.709/01.10.2002 al ministrului sănătăţii şi familiei şi al secretarului de stat al ANPCA, privind criteriile pe baza cărora se stabileşte gradul de handicap pentru copii şi se aplică măsurile de protecţie specială a acestora; 

DATE DE CONTACT

Șef birou: Anca Kriss Popescu
Adresa: Aleea Istru Nr. 4, (zona Prelungirea Ghencea), Sector 6, Bucureşti;
Tel. 021/317.63.11/int.248 și 249;
Fax: 021/317.63.12. 

Adresa de e-mail: office@dgaspc6.com.

Rețele sociale

 

Informații despre vaccinarea împotriva COVID-19 din sectorul 6.

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

 

Ce trebuie să știți despre NOUL CORONAVIRUS (Covid-19)

Campanii active

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!


Telefonul Vârstnicului

© 2021 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001