Atribuții

  • asigură buna exploatare a parcului auto conform legislaţiei în vigoare;
  • răspunde de întreţinerea şi utilizarea judicioasă a autovehiculelor aparţinând D.G.A.S.P.C. Sector 6 urmărind efectuarea la timp a reviziilor tehnice;
  • urmăreşte încheierea la timp a contractelor de asigurare a autovehiculelor din dotare;
  • asigură autovehiculele cu carburanţi şi lubrifianţi, întocmeşte documente de justificare a consumurilor urmărind încadrarea acestora în normele stabilite;
  • calculeazăfoile de parcurs ale autovehiculelor cu privire la datele înscrise în acestea: nr. km efectuaţi, semnăturile şi orele de efectuare a acestor curse;
  • întocmeşte şi calculeaza ̆F.A.Z -urile autovehiculelor;
  • urmareşte plata obligaţiilor unităţii către stat pentru autovehiculele din dotare: asigurări auto, taxa de transport pentru drumuri, impozite etc.;
  • face propuneri pentru achiziţionarea de piese de schimb şi accesorii necesare reparaţiilor curente ale autovehiculelor atunci când este cazul şi certifica ̆necesitatea acestora;

Contact

Adresa: str.Cernişoara nr. 38-40 (zona Piaţa Gorjului), sector 6.
Telefon/Fax:021/7457237; 021/7456229

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

 Chestionar privind evaluarea nevoilor sociale în sectorul 6

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2023 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001