Atribuții

  • întocmeşte şi actualizează evidenţa imobilelor cuprinse în categoria domeniului public sau privat al Primărei Sectorului 6 aflat în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6;
  • verifică dovada înscrierii în evidenţa Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară al municipiului Bucureşti şi evidenţa de Carte Funciară, a imobilelor şi spaţiilor ce sunt preluate în administrarea sau priprietatea D.G.A.S.P.C. Sector 6, făcând după caz demersurile necesare intrării în legalitate (ridicări topografice, certificat număr poştal, etc.);
  • întocmeşte dosare de casă pentru fiecare imobil, spaţiu, teren aflat în administrarea D.G.A.S.P.C. Sector 6, respectiv acte privind statutul juridic, planuri de situaţie sc. 1:500 şi 1:2000, planurile de arhitectură şi de utilităţi, colaborând cu serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Sectorului 6, Primăriei Municipiului Bucureşti şi Prefecturii municipiului Bucureşti;
  • efectuează controale la imobilele aflate în administrare, în privinţa respectării legalităţii la ocuparea şi gospodărirea fondului locativ şi a respectării repartiţiilor de spaţii aprobate de Consiliul Local Sector 6;
  • efectuează controale privind derularea contractelor de asociere, concesionare, închiriere şi respectării clauzelor contractuale de către beneficiarii spaţiilor;
  • asigură inventarierea mijloacelor fixe în format analogic si digital;

Contact

Adresa: str.Cernişoara nr. 38-40 (zona Piaţa Gorjului), sector 6;
Telefon/Fax: 021/7457237; 021/7456229;

Adresa e-mail: office@dgaspc6.com.

Rețele sociale

 

Informații despre vaccinarea împotriva COVID-19 din sectorul 6.

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

 

Ce trebuie să știți despre NOUL CORONAVIRUS (Covid-19)

Campanii active

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!


Telefonul Vârstnicului

© 2021 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001