Prevenire marginalizare socială

În domeniul prevenirii și marginalizării sociale, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 se implică activ și acordă asistenţă socială și consiliere pentru depășirea situațiilor de criză, persoanelor/familiilor marginalizate social sau aflate în risc de marginalizare socială cu domiciliul legal situat pe raza Sectorului 6.

Categorii de beneficiari:

 • persoane adulte/familii aflate în situaţii de dificultate;
 • persoane adulte fără adăpost;
 • persoane adulte/familii aparţinând minorităţilor naţionale;
 • persoane adulte cu handicap sau invaliditate;
 • tineri care părăsesc sistemul instituţional;
 • persoane victime ale violenţei în familie.

Persoana aflată în risc de marginalizare socială: persoana sau familia aflată într-o situaţie de dificultate a cărui venit pe membru este până în venitul minim pe economie.  

Persoanele/familiile marginalizate social sau aflate în risc de marginalizare socială, cu domiciliul stabil pe raza  Sectorului 6 pot beneficia de acordarea unor sume cu titlu de ajutor, constând în plata chiriei, pot primi suport la plata unei părţi din datoria înregistrată de persoana/familia marginalizată social la furnizorii de servicii publice de strictă necesitate (consum fără penalităţi) și ajutoare materiale, ajutoare financiare şi cantină socială din resurse bugetare/extrabugetare.

Familiile şi persoanele singure ale căror venituri se situează sub nivelul lunar al venitului minim garantat, stabilit prin ordonanţă de urgenţă, au dreptul la ajutor social.

Direcția Generală și Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 sprijină categoriile de persoane aflate în dificultate în vederea depăşirii situaţiilor în care se află, prin acordarea de suport financiar şi material, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, astfel:

 • venitul minim garantat, sub forma ajutorului social;
 • ajutor pentru încălzirea locuinţei cu energie termică, gaze naturale, precum şi cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri;
 • ajutor de urgenţă (calamităţi naturale, incendii, accidente, etc)
 • ajutor de înmormântare;
 • alocaţia pentru susţinerea familiei.

Beneficiarii care din diferite motive nu îşi pot susţine prin propriile mijloace un trai normal şi decent pot accesa serviciile oferite de magazinul SocialXChange, iar pentru a pleca spre casă cu alimente sau alte produse de care au nevoie, trebuie să presteze ore de muncă în folosul comunității.

Principiul SocialXChange este foarte simplu: există oameni care vor și pot dona diferite produse (cu precădere alimente și produse de igienă) și există oameni care nu-și permit să achiziționeze bunurile de care au nevoie, dar vor să muncească pentru ele.

Atât donația, cât și munca se transformă în puncte (nu bani), iar cei care acumulează puncte, au acces la produsele existente în incinta magazinului SocialXChange sau la serviciile oferite prin intermediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6  (salinoterapie, animație, cursuri pentru copii de șah, informatică, dansuri etc).

Date de contact

Direcția Protecția Copilului
Adresa: Aleea Istru Nr. 4, (zona Prelungirea Ghencea), Sector 6, Bucureşti 
Telefon:  021.317.63.11 

Direcția Protecție Socială
Adresa: Str. Floare Roşie, Nr. 7A, Sector 6, Bucureşti (zona Militari - Apusului)
Telefon: 021.410.30.20 

SocialXChange
Adresa: Calea Crângași Nr. 3 : Telefon: 031.425.28.52;
Mobil: 0725.600.885. Email: office@socialxchange.ro

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

 Proiectul

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2023 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001