Persoane cu handicap

În domeniul protecției persoanelor cu handicap, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 asigură respectarea drepturilor acestora prin acordarea de servicii de asistență, consiliere, îngrijire, tratament, recuperare, reabilitare, orientare şi formare profesională, precum şi alte tipuri de servicii, în funcție de nevoile persoanelor cu handicap conform prevederilor Legii nr. 448/2006.

Categoriile de beneficiari sunt adulţii şi copiii cu handicap, cetăţeni români, cetăţeni ai altor state sau apatrizi, pe perioada în care au, potrivit legii, domiciliul sau reşedinţa în Sectorul 6, precum și persoana care are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere un copil cu handicap.

Cei interesați pot depune documentația necesară la Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilități/ Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanei Adulte cu Handicap, iar în urma evaluării se stabileşte severitatea handicapului și se înaintează dosarul către Comisia pentru Protectia Copilului / Comisia Persoane Adulte cu Handicap, care stabilește încadrarea în gradul de handicap.

În urma încadrării în grad de handicap, persoana/copilul beneficiază de prestații și facilități și/sau servicii de reabilitare, recuperare și reintegrare.

Prestații:

Persoana adultă, în funcție de gradul încadrării (grav, accentuat sau mediu) poate beneficia de indemnizaţie lunară / buget personal complementar lunar / indemnizaţie de însotitor sau asistent personal.
Copilul,în funcție de gradul încadrării (grav, accentuat sau mediu) poate beneficia de alocaţie de stat / buget personal complementar lunar / indemnizaţie de însoţitor sau asistent personal.
Copilul cu handicap de tip HIV/SIDA beneficiază şi de alocaţie lunară de hrană.

Facilități:

Persoana adultă, în funcție de gradul încadrării (grav, accentuat sau mediu) poate beneficia de gratuitatea transportului interurban și urban .
Copilul, în funcție de gradul încadrării (grav, accentuat sau mediu) poate beneficia de gratuitatea transportului interurban și urban .

Serviciile de reabilitare, recuperare și reintegrare:

Copiii:

Adulți:

Date de contact

Direcția Protecția Copilului
Adresa: Aleea Istru Nr. 4, (zona Prelungirea Ghencea), Sector 6, Bucureşti 
Telefon:  021.317.63.11 

Adresa: Aleea Istru Nr. 6 Sector 6, Bucureşti  (Centrul pentru copii cu dizabilităţi „Domnița Balașa”)

Adresa: Str. Bascov Nr. 14-18 Sector 6, Bucureşti  (Centrul de consiliere și asistență specializată pentru copii cu autism)

Adresa: Str. Orșova Nr. 98 Sector 6, Bucureşti  (Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabilități Orșova)

Direcția Protecție Socială
Adresa: str. Floare Roşie Nr. 7A, Sector 6, Bucureşti (zona Militari - Apusului)
Telefon: 021.410.30.20 

 

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

 Proiectul

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2023 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001