Oportunități de angajare (pg. 6)

28 Iulie 2015

Anunț concurs pentru ocuparea unor posturi vacante

Concursul se va desfasura la sediu DGASPC Sector 6 din Str. Floare Rosie nr. 7A, Bucuresti. Proba practica - 19 august 2015, ora 10.00 si interviul - 21 august 2015, ora 10.00.

Mai multe detalii
25 Martie 2015

Rezultatele finale obținute la concursul din data de 18.03.2015 pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul DGASPC sector 6.

Candidații declarați admiși sunt rugați să se prezinte în data de 27.03.2015, în intervalul orar 08.00-16.30, la sediul din str. Cernișoara nr. 38-40, pentru definitivarea angajării.

Mai multe detalii
23 Martie 2015

REZULTATUL SOLUȚIONĂRII Contestației nr.D/5271/20.03.2015 şi Contestației nr.D/5288/20.03.2015

Ca urmare a contestațiilor depuse cu privire la rezultatul probei scrise din cadrul concursului din data de 18.03.2015 pentru postul de inspector de specialitate – psiholog şi psihopedagog la Centrul de Zi ,,Orşova’’, comisia de soluționare a contestațiilor numiţi prin Dispoziţia Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 6 nr. 131/23.02.2015 a procedat la analizarea contestațiilor depuse.

Mai multe detalii
20 Martie 2015

Rezultatele probei scrise la concursul din data de 18.03.2015

Rezultatele probei scrise la concursul din data de 18.03.2015 pentru ocuparea posturilor vacante/temporar vacante in cadrul DGASPC Sector 6

Mai multe detalii
24 Februarie 2015

ANUNȚ privind organizarea concursului pentru ocuparea a 16 posturi contractuale vacante

ANUNȚ privind organizarea concursului care va avea loc la data de 18.03.2015 ora 10:00 (proba scrisa/ practică) şi interviu la data de 24.03.2015 ora 10:00, pentru ocuparea a 16 posturi contractuale vacante, pe perioada nedeterminată, cu respectarea Hotarârii nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, completat si modificat prin H.G. nr. 1027/2014), dupa cum urmeaza

Mai multe detalii
11 Iulie 2014

Concurs de promovare în funcţia publică de conducere Sef serviciu – Serviciul ajutor social

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 –Bucureşti organizarea concursului de promovare în funcţia publică de conducere (nu din corpul de rezerva), conform Art. 58 alin (2) lit. b), din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,republicata-actualizata, în data de 06-08 august 2014, la sediul din str. Floare Rosie nr. 7A, incepand cu orele 10.00, pentru urmatoarele posturi: Sef serviciu – Serviciul ajutor social

Mai multe detalii
03 Aprilie 2014

DGASPC Sector 6 organizează concurs în perioada 19-20 mai 2014 pentru ocuparea mai multor posturi vacante

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 cu sediul în str. Cernișoara nr. 38-40, Sector 6, București, organizează concurs în perioada 19-20 mai 2014 pentru ocuparea următoarele posturi vacante:

Mai multe detalii
28 Noiembrie 2013

DGASPC Sector 6 organizează în perioada 15-16 ianuarie 2014 concurs pentru ocuparea mai multor posturi vacante

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 cu sediul în str. Cernișoara nr. 38-40, Sector 6, București, organizează concursuri în perioada 15-16 ianuarie 2014 pentru ocuparea următoarele posturi vacante:

Mai multe detalii
28 Noiembrie 2013

DGASPC Sector 6 organizează în perioada 13-14 ianuarie 2014 concurs pentru ocuparea mai multor posturi vacante

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 cu sediul în str. Cernișoara nr. 38-40, Sector 6, București, organizează concursuri în perioada 13-14 ianuarie 2014 pentru ocuparea următoarele posturi vacante:

Mai multe detalii
14 August 2013

Rezultatele concursului din data de 14.08.2013

Borderou notare pentru proba interviului sustinuta azi 14.08.2013 la concursul pentru ocuparea posturilor vacante in cadrul DGASPC Sector 6 si Centralizator nominal cu rezultatele finale obtinute la concursul din data 12-14.08.2013 pentru ocuparea posturilor vacante in cadrul DGASPC Sector 6

Mai multe detalii
Pg. 6 din 10 | Art./pg.: 10 | Nr. art.: 100

Rețele sociale

SocialXChange

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!


Telefonul Vârstnicului

© 2020 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001