INVITAȚIE DE PARTICIPARE la procedura de achiziție de servicii hoteliere si servicii de cantina

Obiectul achizitiei: achiziţie servicii hoteliere (cod CPV: 55100000-1) si servicii de cantina - pensiune complete (cod CPV: 55510000-8).

Procedura aplicată pentru încheierea contractului: Procedura proprie simplificata cf. art. 101 alin. 2 din HG 395/2016 - Procedura de achizitie a unui serviciu cuprins in Anexa 2, din legea nr. 98 privind Achizitiile Publice, cu valoarea estimata mai mica decat pragul prevazut la art. 7 alin.1 lit. c din Lg 98/2016.

Documente utile

Rețele sociale

 

Informații despre vaccinarea împotriva COVID-19 din sectorul 6.

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

 

Ce trebuie să știți despre NOUL CORONAVIRUS (Covid-19)

Campanii active

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!


Telefonul Vârstnicului

© 2021 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001