INVITAȚIE DE PARTICIPARE la procedura de atribuire a contractului de servicii sociale și medicale pentru copii și tineri

Autoritatea contractanta invita ofertantii al caror obiect de activitate corespunde cerintelor caietului de sarcini, sa depuna oferta in scopul atribuirii contractului pentru prestarea serviciilor sociale si medicale ingrijire de tip paliativ pentru 5 copii cu dizabilitati grave aflati in subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6:

 1. Denumirea autoritatii contractante: Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6;
 2. Cod unic de inregistrare: RO 3267224;
 3. Adresa: Str. Cernisoara, nr.38-40, Sector 6;
 4. Telefon/fax: 021.745 .72.37; 02 1.745.62.29;
 5. Pagina de internet: www.asistentasociala6.ro;
 6. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de servicii: procedura interna - selectie de oferta - exceptie conform prevederilor Legii 98/2016 privind achizitiile publice;
 7. Sursa de finantare a contractului: bugetul local;
 8. Obiectul contractului: servicii socuale si medicale pentru 5 copii aflati in subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 6; cod CPV: 85311300-5; servicii incluse in anexa 2 din Legea nr. 98/2016;
 9. Valoare estimata: 3.700 Ron fara TVA/copil x 5 copii x 12 luni = 222.000 Ron fara TVA;
 10. Operatorii economici vor depune oferta in conformitate cu solicitarile din caietul de sarcini;
 11. Termenul de prestare al serviciilor: 12 luni calendaristice;
 12. Documentatia de atribuire anexata prezentei invitatii poate fi descarcata de pe pagina de internet www.asistentasociala6.ro, astfel:
  a. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 31.12.2018;
  b. Data limita pentru depunerea ofertelor: 04.01.2019, ora 10.00;
  c. Data limita de deschidere: 04.01.2019, ora 10.30;
  d. Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: Registratura -Str. Cernisoara, nr. 38- 40, Sector 6;
  e. Limba de redactare a ofertei: romana;
  f. Modalitatile principale de finantare si de plata si/sau referirile la prevederile care le reglementeaza plata: plata se va face in termen de 30 de zile de la data primirii facturii;
 13. Termenul de valabilitate al ofertei: 90 de zile;
 14. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: pretul cel mai scazut conform documentatiei cu conditia respectarii cerintelor minimale din caietul de sarcini;
 15. Interzicerea depunerii de oferte alternative: nu se accepa depunerea de oferte alternative, se accepta doar oferta de baza;
 16. lnstructiuni privind modul de elaborare si prezentarea a propunerii financiare: operatorii economici vor intocmi oferta astfel incat sa satisfaca cel putin cerintele solicitate prin documentatia de atribuire, respective caietul de sarcini;
 17. Pentru informatii suplimentare - Serviciul Achizitii si Monitorizare Contracte.

Documente utile

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2022 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001