Invitație de participare pentru atribuirea contractului de formare profesională "Educator specializat" - Cod COR 531203, cod CPV: 80530000-8

Prezenta invitație conţine specificaţii privind documentaţia de atribuire în vederea participării la procedura de achiziţie pentru prestarea serviciilor de pregătire profesională.

Caietul de sarcini constituie ansamblul cerinţelor minimale pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnico-financiară.

Obiectul contractului: Autoritatea intentionează să achizițoneze servicii de formare profesională pentru 140 de persoane "Educator specializat" - Cod COR 531203.
Valoarea estimată: 126.000 lei fără TVA.
Perioada de desfășurare a sesiunilor de formare: ianuarie - iunie 2018
Criteriul de atribuire: cel mai bun raport calitate preț.

Operatorii economic interesați vor depune alaturi de oferta tehnică și financiară urmatoarele documente:

  • Certificat de înregistrare - copie conforma cu originalul
  • Autorizatie CAFFP pentru "Educator specializat" - Cod COR 531203 - copie conforma cu originalul
  • Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016
  • Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 58-63 din Legea nr. 98/2016

Ofertele se depun in plic închis, până la data și ora limita de depunere: 15.01.2018 ora 10.00 la registratura instituției din Str. Cemișoara nr. 38-40, Sector 6, București.

Documente utile:

Opțiuni pagină

Rețele sociale

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

0800.824.453 – linie gratuită pentru consilere psihologică în sectorul 6

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!


Telefonul Vârstnicului

© 2020 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

 

 

Realizare site web HASS Web Design