Invitație de participare pentru atribuirea contractului de formare profesională "Educator specializat" - Cod COR 531203, cod CPV: 80530000-8

Prezenta invitație conţine specificaţii privind documentaţia de atribuire în vederea participării la procedura de achiziţie pentru prestarea serviciilor de pregătire profesională.

Caietul de sarcini constituie ansamblul cerinţelor minimale pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnico-financiară.

Obiectul contractului: Autoritatea intentionează să achizițoneze servicii de formare profesională pentru 140 de persoane "Educator specializat" - Cod COR 531203.
Valoarea estimată: 126.000 lei fără TVA.
Perioada de desfășurare a sesiunilor de formare: ianuarie - iunie 2018
Criteriul de atribuire: cel mai bun raport calitate preț.

Operatorii economic interesați vor depune alaturi de oferta tehnică și financiară urmatoarele documente:

  • Certificat de înregistrare - copie conforma cu originalul
  • Autorizatie CAFFP pentru "Educator specializat" - Cod COR 531203 - copie conforma cu originalul
  • Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016
  • Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 58-63 din Legea nr. 98/2016

Ofertele se depun in plic închis, până la data și ora limita de depunere: 15.01.2018 ora 10.00 la registratura instituției din Str. Cemișoara nr. 38-40, Sector 6, București.

Documente utile:

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2022 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001