INVITAŢIE DE PARTICIPARE la procedura de achiziţie servicii de catering

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, cod fiscal: 17300924,cu sediul în Bucureşti, Str. Cernişoara nr.38-40, Sector 6, tel: 021.745.72.37, vă invită să depuneţi oferta, astfel:

1. Obiectul achizitiei: achiziţie servicii de catering pentru beneficiarii din cadrul proiectului Program Integrat de Educație pentru Diversitate, PEC079, Cod CPV 55520000-1 (SERVICII DE CATERING ) (Rev.2)

2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului: Procedura proprie simplificata cf. art. 101 alin. 2 din HG 395/2016 - Procedura de achizitie a unui serviciu cuprins in Anexa 2, din legea nr. 98 privind Achizitiile Publice cu valoarea estimata mai mica decat pragul prevazut la art. 7 alin.1 lit. c din Lg 98/2016.

3. Valoarea estimata : 154 000 lei fara TVA

4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 18.04.2017, ora 11;00.

5. Limba de redactare a ofertei: limba română.

6. Preţul va fi exprimat în lei, fără TVA.

7. Criteriul de atribuire al contractului de servicii: pretul cel mai scazut.

8. Nu se acceptă oferte alternative.

9. Documentatia de atribuire: Caiet de sarcini / Fisa de date / Formulare

10. Adresa la care se va depune oferta: sediul autorităţii contractante din Str.Cernişoara, nr.38-40, Sector 6, Bucureşti.

11. Data lansarii invitatiei de participare: 13.04.2017

11. Data limită de depunere a ofertei: 20.04.2017, ora 10:00.

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la nr.de telefon/fax: 021.745.72.37, 021.745.62.29 sau email: office@dgaspc6.com.

În speranţa unei bune colaborări, vă mulţumim.

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2022 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001