INVITAŢIE DE PARTICIPARE în vederea achiziţionării de servicii de formare profesională

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, cod fiscal: 17300924,cu sediul în Bucureşti, Str. Cernişoara nr.38-40, Sector 6, tel: 021.745.72.37, vă invită să depuneţi oferta, astfel:

 1. Obiectul achizitiei: achiziţie servicii de formare profesională, cod CPV: 80530000-8.
 2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului: Procedura proprie simplificata cf. art. 101 alin. 2 din HG 395/2016 - Procedura de achizitie a unui serviciu cuprins in Anexa 2, din legea nr. 98 privind Achizitiile Publice cu valoarea estimata mai mica decat pragul prevazut la art. 7 alin.1 lit. c din Lg 98/2016.
 3. Valoarea estimata: 318.150 lei fara TVA
 4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 05.08.2016
 5. Limba de redactare a ofertei: limba română.
 6. Preţul va fi exprimat în lei, fără TVA.
 7. Criteriul care va fi utilizat în vederea atribuirii contractului de servicii: cel mai bun raport calitate-pret.
 8. Nu se acceptă oferte alternative.
 9. Documentatia de atribuire: Caiet de sarcini / Fisa de date / Formulare  (click pentru download)
 10. Adresa la care se va depune oferta: sediul autorităţii contractante din Str.Cernişoara, nr.38-40, Sector 6, Bucureşti.
 11. Data limită de depunere a ofertei: 08.08.2016, ora 1000.

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la nr.de telefon/fax: 021.745.72.37, 021.745.62.29 sau email: office@dgaspc6.com.

În speranţa unei bune colaborări, vă mulţumim.

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2022 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001