INVITATIE DE PARTICIPARE la procedura de atribuire a contractului de servicii de paza

Autoritatea contractanta invita ofertantii al caror obiect e activitate corespunde cerintelor caietului de sarcini, sa depuna oferta in scopul atribuirii contractului pentru prestarea serviciilor de paza, a bunurilor si persoanelor la obiectivele Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6:

Denumirea autoritatii contractante:  Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6

Cod unic de inregistrare: RO 3267224;
Numar de inmatriculare: J40/14965/1992
Adresa: Str. Cernisoara, nr.38-40, Sector 6;
Telefon/fax: 021.745.72.27; 021.745.62.29;
Website: www.protectiacopilului6.ro;

Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de servicii: procedura interna exceptie conform art. 16 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;

Sursa de finantare a contractului: bugetul local;

Obiectul contractului: servicii de paza a bunurilor si persoanelor la obiectivele D.G.A.S.P.C. Sector 6

Valoare estimata: 621.440,40 Ron fara TVA

Locul  si programul de prestare a serviciilor:

 • 1 post în program de 24 ore din 24 (luni-duminică), situat in Str. Ţibleş nr. 64
 • 1 post în program de 12 ore din 24 (luni-vineri, zi) situat în Dr. Sării nr. 2;
 • 1 post în program de 12 ore din 24 (luni-vineri, zi), situat în Str. Cernișoara nr. 38-40;
 • 1 post în program de 24 ore din 24 (luni-duminică), situat în Splaiul Independentei nr.200 - Arlechino;
 • 1 post în program de 24 ore din 24 (luni-duminică), situat în Aleea Istru nr. 4- Sf. Andrei;
 • 1 post în program de 12 ore din 24 (luni-duminică, noapte), situat în Aleea Istru nr. 6- Domnița Bălașa;
 • 2 posturi în program de 24 ore din 24 (luni-duminică), situat CRRN – Drumul Mânăstirea Văratec, nr. 1-5
 • 1 post în program de 24  ore din 24 (luni-duminică) Complex Servicii Sociale din Str.  Floare Roşie, nr. 7A;
 • 1 post în program de 12 de ore din 24 (luni-vineri, zi) Complex Servicii Sociale din Str. Floare Roşie, nr. 7A;
 • 1 post în program de 12 ore din 24 (luni-duminică, noapte) Containere din Str. Inspiraţiei, nr. 4
 • 1 post în program de 12 ore din 24 (luni-vineri, zi), situat în Str. Valea Ialomiţei, nr. 52, CSM Ctin si Elena
 • 1 post în program de 12 ore din 24 (luni-vineri, zi), situat în Calea Plevnei, nr. 234
 • 1 post în program de 12 ore din 24 (luni-vineri, zi), situat în Str. Orşova, nr. 98
 • 1 post în program de 24 ore din 24 (luni-duminică), situat în Str. Drumul Ciorogârla nr. 147A, Fanurie
 • 1 post în program de 24 ore din 24 (luni-vineri), situat în Str. Estacadei, nr. 13 – CSM Harap Alb
 • 1 post în program de 12 ore din 24 (luni-vineri, zi), situat în Aleea Compozitorilor, nr. 18 – CSM Pinochio
 • 1 post în program de 12 ore din 24 (luni-vineri, zi), situat în Aleea Crăieşti, nr. 1 – CSM Neghinita
 • 1 post în program de 12 ore din 24 (luni-vineri, zi), situat în Aleea Parva, nr. 1B – CSM Sf. Andrei

Operatorii economici vor depune oferta in conformitate cu solicitarile din caietul de sarcini.

Termenul de prestare al serviciilor:  8 luni calendaristice cu posibilitatea prelungirii prin act additional in conformitate cu legislatia in vigoare cu maxim 4 luni;

Documentatia de atribuire anexata prezentei invitatii poate fi descarcata de mai jos, astfel:

Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 19.04.2016;
Data limita pentru depunerea ofertelor: 22.04.2016, ora 09.00;
Data limita de deschidere: 22.04.2016, ora 10.00;

Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: Str. Cernisoara, nr. 38-40, Sector 6 - Registratura;

Limba de redactare a ofertei: romana;

Modalitatile principale de finantare si de plata si/sau referirile la prevederile care le reglementeaza plata: plata se va face in termen  de 30 de zile de la data inregistrarii facturii, dar nu inainte de ziua 24 a fiecarei luni;

Termenul de valabilitate al ofertei: 60 de zile;

Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: pretul cel mai scazut conform documentatiei  cu conditia respectarii cerintelor minimale din caietul de sarcini;

Interzicerea  depunerii de oferte alternative: nu se accepa depunerea de oferte alternative, se accepta doar oferta de baza.

Instructiuni privind modul de elaborare si prezentarea a propunerii financiare: operatorii economici vor intocmi oferta astfel incat sa satisfaca cel putin cerintele solicitate prin documentatia de atribuire, respective caietul de sarcini.

Data pentru care se determina echivalenta leu/euro: 12.04.2016.

Pentru informatii suplimentare  – Serviciul Achizitii si Monitorizare Contracte.

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2022 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001