Cursuri gratuite de calificare pentru grupuri vulnerabile din regiunea Bucureşti-Ilfov

Peste 500 de persoane care aparţin grupurilor vulnerabile vor beneficia, anul acesta, de cursuri gratuite de calificare, în vederea integrării pe piaţa muncii.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 îi informează pe toţi cetăţenii interesaţi, cu domiciliul în regiunea Bucureşti-Ilfov, cu studii medii, care aparţin grupurilor vulnerabile (persoane de etnie romă, femei, persoane cu dizabilităţi, victime ale violenţei în familie, tineri care părăsesc sistemul de protecţie, familii monoparentale sau cu mai mult de 2 copii) că pot suna la numerele de telefon: 0725.600.783 şi 0725.600.839 pentru a afla mai multe detalii referitoare la cursul gratuit pe care doresc să-l urmeze.

Cursurile sunt următoarele:

  • Frizerie - 40 locuri;
  • Ospătar (chelner) – 20 locuri;
  • Baby-sitter – 40 locuri;
  • Brutar-patiser-preparator produse făinoase – 20 locuri;
  • Florar-decorator – 20 locuri;
  • Lucrător în comerţ – 85 locuri;
  • Îngrijitor bătrâni la domiciliu – 20 locuri;
  • Legător manual (în poligrafie şi ateliere speciale)- 25 locuri.

Cursurile se desfăşoară în cadrul sustenabilităţii proiectelor: „Şanse egale în comunitatea noastră” ID: 124026, „O altă perspectivă asupra dizabilităţii prin calificare pe piaţa muncii” ID: 124486, „Servicii integrate de sprijin pentru victimele violenţei în familie şi persoanelor cu dizabilităţi” ID: 143222, „Europa Inclusivă – iniţiative regionale sustenabile” ID: 142874, „EVA – Evoluţie Valoare Antreprenoriat pentru femei pe piaţa muncii” ID: 125842, „ŞANSA – Sprijin pentru autocunoaştere şi autodepăşire a situaţiei de vulnerabilitate” ID: 142962 şi „Respect şi Şanse egale pentru femei” ID: 125516.

Prin cele şapte proiecte, în perioada 2013-2015, au fost calificate, la nivelul regiunii Bucureşti – Ilfov, 1.110 persoane aparţinând grupurilor vulnerabile, în următoarele meserii: lucrător în comerţ, legător manual, îngrijitor bătrâni la domiciliu, florar-decorator, brutar, operator date, frizer, manichiură-pedichiură, technician maseur, confecţioner asamblor articole textile, peisagist, mercantizor.

Opțiuni pagină

Rețele sociale

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

0800.824.453 – linie gratuită pentru consilere psihologică în sectorul 6

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2018 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

 

 

Realizare site web HASS Web Design