Centrul social multifuncţional “Harap Alb”

Începând cu data de 01.11.2015, cererile de înscriere la centrele sociale multifuncţionale (creşe) se vor depune la sediile noastre

 • ALEEA ISTRU, NR.4, SECTOR 6 – BIROUL REGISTRATURĂ
 • STR.CERNIŞOARA, NR.38-40, SECTOR 6 - BIROUL REGISTRATURĂ

Mai multe informatii utile aici

 

Motto: “Educaţia este dobândirea artei de a utiliza cunoştinţele”.

Domeniul de competenţă:

Centrul social multifuncţional “Harap Alb” este o structură care oferă servicii sociale specializate pentru creşterea, îngrijirea şi educarea timpurie a copiilor cu vârsta cuprinsă între 1 - 4 ani, cu prioritate cu domiciliul în Sectorul 6. 

Beneficiari:

Copii cu vârsta cuprinsă între 1 şi 4 ani ai căror părinţi sau susţinători legali sunt salariaţi, în perioade de  studii sau şomeri (dovedite cu acte), cetăţeni români cu domiciliul sau rezidenţă  în România.

Servicii asigurate de noi:

 • Supravegherea dezvoltării fizice şi psihice a copiilor cu vârsta cuprinsă 1 - 4 ani;
 • Supraveghera medicală şi profilactica;
 • Condiţii igienice de viaţă şi hrana potrivit necesităţilor vârstei copiilor înscrişi;
 • Ţinem cont de nevoile afective ale copilului, de curiozitatea şi dragostea de cunoaştere a acestuia pe care le încurajăm şi le dezvoltăm;
 • Intărim voinţa copilului;
 • Menţinem o permanentă legătură cu părinţii;
 • Control medical  periodic şi ori de câte ori este nevoie;
 • Bucătărie proprie;
 • Serviciile sunt asigurate de personal medical calificat cu specialitate în  pediatrie şi competenţe în psihologia copilului 1 - 4 ani.

Program de funcţionare al centrului:

Program de zi  -  06.00 -18.00

Program săptămânal de luni până vineri.

Înscrierea copiilor la centru se face la DGASPC Sector 6 - la registratură  se depune  dosarul.

Dosarul trebuie să cuprindă :

 • Adeverinţe de salariaţi ale părinţilor / reprezentanţilor / legali;
 • Certificat naştere copil (original şi copie);
 • Cartea de identitate părinţi (original şi copie);
 • Fişa medicală copil (de la medicul copilului - pediatru);
 • Adeverinţe medicale părinţi (de la medicul de familie).

Formularele de înscriere:

De la registratura  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 6, din strada Cernişoara nr.38-40 (zona Piaţa Gorjului), se ridică cererea tip de înscriere la centru. 

BAZA LEGALĂ:

Date de contact:

DGASPC Sector 6 Bucureşti  - strada Cernişoara nr.38-40 (zona Piaţa Gorjului),
Telefon : 021/7457237

Centrul Social Multifunctional “Harap Alb”

Adresa: Str. Estacadei Nr. 13, Sector 6, Bucureşti.
Telefon/Fax: 037.620.32.98
Email: harapalb@dgaspc6.com

Opțiuni pagină

Rețele sociale

 

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

Care sunt provocările Sectorului 6?

0800.824.453 – linie gratuită pentru consilere psihologică în sectorul 6

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2017 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

 

 

Realizare site web HASS Web Design