Centrul de zi “Neghinita”

Domeniul de competență:

Centrul de Zi “Neghiniţă” este o structură care oferă servicii sociale si educaționale specializate pentru creşterea, îngrijirea şi educarea timpurie a copiilor cu vârsta cuprinsă între 1 - 4 ani, având  prioritate copii cu domiciliul în Sectorul 6 și în zonele adiacente.

Categorii de beneficiari:

Beneficiarii serviciilor acordate  sunt copiii cetățenilor români cu domiciliul sau reședința în România; de serviciile furnizate  beneficiază și copiii cetățenilor altor state sau ai apatrizilor care au domiciliul sau reședința stabilite în România potrivit legii, precum și copiii cetățenilor străini aflați temporar pe teritoriul României.

Servicii  asigurate:

 • Centrul de zi Neghiniţă este o structură publică specializata în servicii cu caracter social, medical, educațional,  pentru creșterea, îngrijirea și educarea timpurie a copiilor cu vârste cuprinse între 1 an  și  4 ani.
 • Supravegherea dezvoltării fizice și psihice a copilului (prin controale medicale periodice, în conformitate cu legislația în vigoare).
 • Asistența medicală curentă și de urgență (primul ajutor și îngrijiri medicale până în momentul preluării copilului de către părinți /reprezentantul legal sau al întrării într-o unitate medicală) copiilor cu vârste cuprinse între 1 și 4 ani;
 • Supraveghere epidemiologică;
 • Condiții igienice de viață;
 • Meniuri adecvate în funcție de vârstă (patru mese zilnice – ora 8.30 –micul dejun; ora 10.00 - gustare; ora 12.00 - masa de prânz; ora 16.00 - gustare) pregătite în bucătăria proprie;
 • Stimularea dezvoltării neuropsihomotorii prin jocuri și activități adecvate vârstei,
 • Formarea și/sau îmbunătățirea deprinderilor de viață independentă;
 • Toate activitățile desfășurate în Centrul de Zi “Neghiniţă” sunt asigurate de personal calificat;

Baza legislativă:

Înscrierea copiilor la Centrul de Zi “ Neghiniță”:

 •  înscrierea se face in baza unui formular de înscriere (cerere tip);
 • cererea de înscriere se depune la sediul DGASPC sector 6 din str. Cernisoara nr 38-40 sector 6, Bucuresti – birou registratura (program de lucru: Luni -Vineri de la ora 08.00 pana la ora 14.00;
 • alte acte necesare la inscriere: copie dupa certificatul de nastere al copilului + copie CI părinte/reprezentant legal/aparținător.

Dosarul trebuie să cuprindă :

 • Adeverinţe de salariat ale părinţilor/reprezentanţilor legali, 
 • Certificat de  naştere copil (original şi copie), 
 • Cartea de identitate/buletin părinţi (original şi copie), 
 • Fişa medicală copil (de la medicul copilului – pediatru), 
 • Adeverinţe medicale părinţi (de la medicul de familie).

Date de contact:

D.G.A.S.P.C. Sector 6, Bucureşti.  
Telefon : 021 745 72 37

Centrul de zi “Neghiniță”

Adresa: Aleea  Crăieşti,  Nr. 1, Sector 6, Bucureşti,
Telefon: 0376 203 301 si telefon/fax: 0376 203 302,
E - mail: neghinita@dgaspc6.com.

Opțiuni pagină

Rețele sociale

 

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

Care sunt provocările Sectorului 6?

0800.824.453 – linie gratuită pentru consilere psihologică în sectorul 6

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2017 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

 

 

Realizare site web HASS Web Design