INVITAŢIE DE PARTICIPARE la procedura de achiziţie servicii de catering

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, cod fiscal: 17300924,cu sediul în Bucureşti, Str. Cernişoara nr.38-40, Sector 6, tel: 021.745.72.37, vă invită să depuneţi oferta, astfel:

1. Obiectul achizitiei: achiziţie servicii de catering pentru beneficiarii din cadrul proiectului Program Integrat de Educație pentru Diversitate, PEC079, Cod CPV 55520000-1 (SERVICII DE CATERING ) (Rev.2)

2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului: Procedura proprie simplificata cf. art. 101 alin. 2 din HG 395/2016 - Procedura de achizitie a unui serviciu cuprins in Anexa 2, din legea nr. 98 privind Achizitiile Publice cu valoarea estimata mai mica decat pragul prevazut la art. 7 alin.1 lit. c din Lg 98/2016.

3. Valoarea estimata : 154 000 lei fara TVA

4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 18.04.2017, ora 11;00.

5. Limba de redactare a ofertei: limba română.

6. Preţul va fi exprimat în lei, fără TVA.

7. Criteriul de atribuire al contractului de servicii: pretul cel mai scazut.

8. Nu se acceptă oferte alternative.

9. Documentatia de atribuire: Caiet de sarcini / Fisa de date / Formulare

10. Adresa la care se va depune oferta: sediul autorităţii contractante din Str.Cernişoara, nr.38-40, Sector 6, Bucureşti.

11. Data lansarii invitatiei de participare: 13.04.2017

11. Data limită de depunere a ofertei: 20.04.2017, ora 10:00.

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la nr.de telefon/fax: 021.745.72.37, 021.745.62.29 sau email: office@dgaspc6.com.

În speranţa unei bune colaborări, vă mulţumim.

Opțiuni pagină

Rețele sociale

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

Ajută și tu! Donează haine groase pentru oamenii fără adăpost!

0800.824.453 – linie gratuită pentru consilere psihologică în sectorul 6

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2018 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

 

 

Realizare site web HASS Web Design