INVITATIE DE PARTICIPARE la procedura de atribuire a contractului de servicii de paza

Autoritatea contractanta invita ofertantii al caror obiect e activitate corespunde cerintelor caietului de sarcini, sa depuna oferta in scopul atribuirii contractului pentru prestarea serviciilor de paza, a bunurilor si persoanelor la obiectivele Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6:

Denumirea autoritatii contractante:  Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6

Cod unic de inregistrare: RO 3267224;
Numar de inmatriculare: J40/14965/1992
Adresa: Str. Cernisoara, nr.38-40, Sector 6;
Telefon/fax: 021.745.72.27; 021.745.62.29;
Website: www.protectiacopilului6.ro;

Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de servicii: procedura interna exceptie conform art. 16 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;

Sursa de finantare a contractului: bugetul local;

Obiectul contractului: servicii de paza a bunurilor si persoanelor la obiectivele D.G.A.S.P.C. Sector 6

Valoare estimata: 621.440,40 Ron fara TVA

Locul  si programul de prestare a serviciilor:

 • 1 post în program de 24 ore din 24 (luni-duminică), situat in Str. Ţibleş nr. 64
 • 1 post în program de 12 ore din 24 (luni-vineri, zi) situat în Dr. Sării nr. 2;
 • 1 post în program de 12 ore din 24 (luni-vineri, zi), situat în Str. Cernișoara nr. 38-40;
 • 1 post în program de 24 ore din 24 (luni-duminică), situat în Splaiul Independentei nr.200 - Arlechino;
 • 1 post în program de 24 ore din 24 (luni-duminică), situat în Aleea Istru nr. 4- Sf. Andrei;
 • 1 post în program de 12 ore din 24 (luni-duminică, noapte), situat în Aleea Istru nr. 6- Domnița Bălașa;
 • 2 posturi în program de 24 ore din 24 (luni-duminică), situat CRRN – Drumul Mânăstirea Văratec, nr. 1-5
 • 1 post în program de 24  ore din 24 (luni-duminică) Complex Servicii Sociale din Str.  Floare Roşie, nr. 7A;
 • 1 post în program de 12 de ore din 24 (luni-vineri, zi) Complex Servicii Sociale din Str. Floare Roşie, nr. 7A;
 • 1 post în program de 12 ore din 24 (luni-duminică, noapte) Containere din Str. Inspiraţiei, nr. 4
 • 1 post în program de 12 ore din 24 (luni-vineri, zi), situat în Str. Valea Ialomiţei, nr. 52, CSM Ctin si Elena
 • 1 post în program de 12 ore din 24 (luni-vineri, zi), situat în Calea Plevnei, nr. 234
 • 1 post în program de 12 ore din 24 (luni-vineri, zi), situat în Str. Orşova, nr. 98
 • 1 post în program de 24 ore din 24 (luni-duminică), situat în Str. Drumul Ciorogârla nr. 147A, Fanurie
 • 1 post în program de 24 ore din 24 (luni-vineri), situat în Str. Estacadei, nr. 13 – CSM Harap Alb
 • 1 post în program de 12 ore din 24 (luni-vineri, zi), situat în Aleea Compozitorilor, nr. 18 – CSM Pinochio
 • 1 post în program de 12 ore din 24 (luni-vineri, zi), situat în Aleea Crăieşti, nr. 1 – CSM Neghinita
 • 1 post în program de 12 ore din 24 (luni-vineri, zi), situat în Aleea Parva, nr. 1B – CSM Sf. Andrei

Operatorii economici vor depune oferta in conformitate cu solicitarile din caietul de sarcini.

Termenul de prestare al serviciilor:  8 luni calendaristice cu posibilitatea prelungirii prin act additional in conformitate cu legislatia in vigoare cu maxim 4 luni;

Documentatia de atribuire anexata prezentei invitatii poate fi descarcata de mai jos, astfel:

Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 19.04.2016;
Data limita pentru depunerea ofertelor: 22.04.2016, ora 09.00;
Data limita de deschidere: 22.04.2016, ora 10.00;

Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: Str. Cernisoara, nr. 38-40, Sector 6 - Registratura;

Limba de redactare a ofertei: romana;

Modalitatile principale de finantare si de plata si/sau referirile la prevederile care le reglementeaza plata: plata se va face in termen  de 30 de zile de la data inregistrarii facturii, dar nu inainte de ziua 24 a fiecarei luni;

Termenul de valabilitate al ofertei: 60 de zile;

Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: pretul cel mai scazut conform documentatiei  cu conditia respectarii cerintelor minimale din caietul de sarcini;

Interzicerea  depunerii de oferte alternative: nu se accepa depunerea de oferte alternative, se accepta doar oferta de baza.

Instructiuni privind modul de elaborare si prezentarea a propunerii financiare: operatorii economici vor intocmi oferta astfel incat sa satisfaca cel putin cerintele solicitate prin documentatia de atribuire, respective caietul de sarcini.

Data pentru care se determina echivalenta leu/euro: 12.04.2016.

Pentru informatii suplimentare  – Serviciul Achizitii si Monitorizare Contracte.

Opțiuni pagină

Rețele sociale

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

Ajută și tu! Donează haine groase pentru oamenii fără adăpost!

0800.824.453 – linie gratuită pentru consilere psihologică în sectorul 6

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2018 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

 

 

Realizare site web HASS Web Design